Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Aktualności

OPS Góra ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów  na...

Spotkanie uczniów LO w Górze z doradcą zawodowym

W dniu 19.02.2018r. odbyło się spotkanie uczniów III klas Liceum...

KFS - nabór wniosków 26.02.2018 - 02.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Górze   ogłasza nabór wniosków  ...

Pracodawco - zapraszamy do współpracy w zakresie wspierania i tworzenia miejsc pracy. Bezrobotny - zapraszamy do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego.

Pracodawco - zapraszamy do współpracy w zakresie wspierania i tworzenia miejsc...

Co warto wiedzieć o świadczeniach przedemerytalnych

W dniu 16.02.2018r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze odbyły się...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2017 roku" w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (II)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2016 roku " w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę