Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Aktualności

Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23,  56-200 Góra. ...

KFS - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja oceniać będzie: deklarację pracodawcy o  zamiarze zatrudnienia osoby...

Co warto wiedzieć o świadczeniach przedemerytalnych

W dniu 26.01.2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze odbyło się spotkanie w ramach Grupowej Informacji Zawodowej nt. „Co warto wiedzieć o świadczeniach przedemerytalnych".  Uczestnikami spotkania były osoby...

Nabór wniosków - działalność gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej   Termin składania wniosków od dnia 01.02.2017 r. do dnia 10.02.2017 r.   Osoby...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (II)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2016 roku " w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim " w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (I)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę