Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Aktualności

Własny Biznes

W dniu 21.03.2018r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  po raz kolejny...

Nabór wniosków - działalność gospodarcza (20.03.2018-26.03.2018) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie...

Nabór wniosków - działalność gospodarcza (20.03.2018-26.03.2018) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie...

Podsumowanie Dnia Otwartego Urzędu Pracy dla Pracodawców

W dniu 15.03.2018r. w tut. Urzędzie odbył się Dzień Otwarty Urzędu Pracy dla...

Zmiana terminu wypłaty świadczeń - nazwiska M-Z

W związku z awarią dostępu do sieci teleinformatycznej MRPiPS i...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2017 roku" w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (II)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2016 roku " w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę