Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków - działalność gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Górowskim (II)"...

Staże - nabór zakończony

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż z dniem 31.10.2016r. zostanie zakończony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej.

Nabór na stanowisko księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra. Stanowisko pracy: Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze – 1...

Bezpłatna pomoc dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Start w lepsze jutro dzięki aktywności zawodowo-edukacyjnej" ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim " w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (I)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim " w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (I)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę