Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Aktualności

Pracodawco zapraszamy do współpracy !

Dysponujemy środkami Funduszu Pracy, Rezerwy Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Nabór wniosków - działalność gospodarcza (24.06.2019-28.06.2019) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej   ramach projektu pn.  „Aktywizacja osób...

Dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2019 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 240.000,00 zł na realizację „Programu aktywizacji...

Oferta pracy - stanowisko ds. promocji i BIP, kierowca

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs  na  stanowisko  urzędnicze w Urzędzie Gminy: stanowisko ds. promocji i BIP, kierowca. Pełna treść ogłoszenia w...

KFS - Nabór wniosków (04.06.2019 - 11.06.2019)

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nabór wniosków na aktywne formy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Nabór wniosków na aktywne formy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)" współfinansowanego przez Unię...

Do kogo skierowany jest projekt : Projekt skierowany jest do 319 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby...

Do kogo skierowany jest projekt: Projekt skierowany jest do 147 osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę