Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Aktualności

MRPiPS - Wrzesień 2018

Załącznik nr 1  - Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Załączniki MPiPS-01 Wrzesień 2018 Powiat Górowski.pdf MPiPS-01 Wrzesień...

Nabór wniosków - działalność gospodarcza (17.10.2018-19.10.2018)

  Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków od dnia ...

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim

W imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP) pragniemy poinformować, że cały czas dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Instrumentu...

Praca w Wojsku - spotkanie informacyjne

Dnia 29.10.2018r. o godz. 10 zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami WKU w Głogowie, które odbędzie się w siedzibie tut. urzędu w sali informacyjnej (piwnica)

KFS - nabór wniosków 01.10.2018-05.10.2018r

Powiatowy Urząd Pracy w Górze   ogłasza nabór wniosków   o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)  na finansowanie kosztów...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2018 roku" w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2017 roku" w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę