Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Powrót

Pracodawco zachęcamy do współpracy....

Nagłówek

Aktualności

Dzień otwarty w KPP w Górze - 17 i 31.07.2018

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu prowadzi rekrutację do służby w...

Nabór wniosków - działalność gospodarcza (04 -10.07.2018 r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie...

Dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2018 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra...

Nabór z KFS 02.07.2018-09.07.2018r

Powiatowy Urząd Pracy w Górze   ogłasza nabór wniosków  ...

Spotkania informacyjne dla pracodawców

CHCESZ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA FINANSOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE? ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2018 roku" w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt pt. "Aktywizacja 30+ w powiecie górowskim w 2017 roku" w ramach Działania 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę