Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Do kogo skierowany jest projekt: Projekt skierowany jest do 167 osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby...

Nabór wniosków na aktywne formy w ramach projektu pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)"   współfinansowanego przez...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę